Tilgjengelighet

Parkering

 • Minimum en HC-parkeringsplass

Inngangsparti

 • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Trapp

 • Håndløper på begge sider av trappeløp og sammenhengende rundt repo
 • God belysning langs trappeløp

Heis

 • Eksisterende heis minimum størrelse 1,1 meter x 1,4 meter

Venterom

 • Stoler med rygg og armlene. Stoler i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle

Skilt

 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør

Resepsjon

 • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

WC

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett

Innvendige dører

 • Kontrastfarge på dør i forhold til veggfarge, minimum 40% forskjell i lyshetsgrad til veggfarge
 • Fri passasjebredde 86 cm