Hva vil du gjøre?

Bilde av legekontoret

Velkommen til Østerås Legekontor

Østerås legekontor er et legekontor med syv fastleger og en legevikar. Hos oss er det i utgangspunktet mulig å presentere alle slags medisinske problemstillinger. Noen problemstillinger krever henvisning videre til bildeundersøkelser, spesialist eller sykehus. Vi har vårt eget laboratorium der vi utfører flere ulike typer analyser. Ved legekontoret tilbyr vi også diabetesklinikk der pasientene blir fulgt opp av en av våre medarbeidere som har spesialisert seg innen diabetes. I tillegg til fastlegene ved kontoret har vi medarbeidere som er helsesekretærutdannet. Disse betjener direkte henvendelser i skranken, og mottar og besvarer telefoner og elektroniske henvendelser. De står for blodprøvetaking, forsendelse og analyser av blod- og urinprøver. De foretar også stell av sår, injeksjonsbehandling, inkludert vaksinering.

Les mer