Nyheter

Legekontoret

Legeerklæringer/sykemeldinger

Det er viktig å ta kontakt med legekontoret med en gang dersom man er syk og har behov for legeerklæring eller sykemelding. Legen vil vurdere om det er nødvendig å møte til legetime.